Ocean and forest

Produktion, BSCI och REACH


Hållbar produktion


Vi producerar huvudsakligen våra kläder i Kina, Indien och Turkiet. Majoriteten av våra leverantörer är medlemmar i organisationen Amfori, ett europeiskt samarbetsinitiativ, som finns till för att medlemsföretagen ska kunna försäkra sig om att produkterna är tillverkade under goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan. De som inte har certifikatet idag, har vi en god relation med och arbetar på att även de ska certifiera sig.

Krav och riktlinjer ställs inom områden som exempelvis arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet (https://www.amfori.org//).

Våra leverantörer säkerställer också att kläderna inte innehåller giftiga kemikalier eller kemikalier i icke godkända nivåer enligt REACH.

Vi använder aldrig riktigt läder eller päls på våra kläder. Alla detaljer i konstläder är gjorda av PU baserat material. Vi använder heller inte material som till exempel pärlemo.

 

CERTIFIKAT

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD - GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är världens ledande certifiering för ekologiska textilier. Den introducerades år 2006 i syfte att göra det enklare för dig som konsument. GOTS-märkningen innebär att plaggen innehåller naturliga fibrer som är ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och kontroller sker under hela produktionskedjan. Varje steg i produktionen måste uppfylla speciella kriterier. Global Organic Textile Standard (GOTS) kräver minst 95% ekologiska fibrer.

Denna certifiering innebär inte bara stränga regler vid användande av kemikalier i odling och beredning, utan säkerställer även ordentliga arbetsförhållanden för bönder och sömmerskor och rätt till fackföreningsfrihet och bra levnadslöner.

Certifieringen innehas av respektive leverantör som har producerat plaggen. Läs mer om GOTS.

Läs mer om våra leverantörer.