Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter.

När du handlar via ebbekids.se hanterar vi personuppgifter som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, orderhistorik och betalningsinformation. Den rättsliga grunden för insamling och användning av dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund. Personuppgifterna behövs för att kunna hantera beställningar och betalningar samt hantera returer, byten och eventuella reklamationer.

Samarbetspartners:
I vår strävan efter att serva dig som kund på bästa vis har vi ett antal samarbetspartners, tex eValent Group AB som bistår oss med plattformen för webbshopen. För kortköp/fakturahantering arbetar vi med de auktoriserade betalningsombuden Klarna och Pay Ex. Postnord sköter vår logistik.

I samband med köp i webbshopen har du som kund möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev genom ett aktivt val under köpprocessen. Vi sparar då e-postadressen och lägger in den i vårt prenumerationsregister hos vår partner Apsis. Som prenumerant på nyhetsbrevet lagras personuppgifter så länge du som samtycker till det. Det finns i varje nyhetsbrev möjlighet till avregistrering via en väl synlig länk.

Lagring av uppgifter:
Vi lagrar personuppgifterna så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för, dock längst i 36 månader, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsfall. I direktmarknadsföringssyfte lagras uppgifterna fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

Hur säkerställer vi att personuppgifterna är skyddade?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig OneTwoTen att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd.

Vilka är dina rättigheter?
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Hör gärna av dig om du har några frågor runt vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter

Du når oss lättast genom att skicka ett mejl till info@ebbekids.se eller ring på tfn: 040-15 797 79

Personuppgiftsansvarig:
OneTwoTen AB
ebbekids.se
Box 210 11
200 21 Malmö