INTEGRITETSPOLICY

Introduktion
OneTwoTen AB (OTT) förstår hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare på ebbekids.se/ebbekids.com. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. I denna integritetspolicy vill vi tydligt beskriva hur vi samlar in, använder, visar och lagrar din information. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av OTT används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

OTT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov.

Dataskyddsförordningen - GDPR
OneTwoTen AB tillämpar sedan den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom EU/EES.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. När du handlar via ebbekids.se/ebbekids.com hanterar vi personuppgifter som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, orderhistorik och betalningsinformation. Den rättsliga grunden för insamling och användning av dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund. Personuppgifterna behövs för att kunna hantera beställningar och betalningar samt hantera returer, byten och eventuella reklamationer.

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt, tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Vi kan komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till OTT:s digitala kanaler däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookiesinformation.

Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär via våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med OTT och andra via OTT’s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller anmäler dig till tjänster som OTT erbjuder.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss. 

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan OTT få information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma

OTT har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Som kund hos oss godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra OTT:s rättsliga åtagande/skyldigheter såsom exempelvis leverans- eller garantiåtaganden. Detta för att exempelvis kunna leverera varor till dig eller för du skall kunna ta del av den marknadsföring du gett ditt medgivande till.

Vi tar fullt ansvar för att dina personuppgifter inte utlämnas till tredje part. Du kan när som helst be om att få våra uppgifter om dig redovisade eller raderade (med vissa begränsningar som exempelvis bokföringslagen).

Du som kund ansvarar dock för att dina inloggningsuppgifter på ebbekids.se/ebbekids.com inte kommer i orätta händer.

Lagring av uppgifter
Vi lagrar personuppgifterna så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för, dock längst i 36 månader, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsfall. I direktmarknadsföringssyfte lagras uppgifterna fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

Hur säkerställer vi att personuppgifterna är skyddade?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig OTT att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd.

Samarbetspartners
I vår strävan efter att serva dig som kund på bästa vis har vi ett antal samarbetspartners, exempelvis eValent Group AB, som bistår oss med plattformen för webbshopen. För kortköp/fakturahantering arbetar vi med det auktoriserade betalningsombudet Klarna. Postnord, UPS, TNT och DHL sköter vår logistik.

I samband med köp i webbshopen blir du som kund automatiskt prenumerant av vårt nyhetsbrev via mail och sms. Vi sparar då e-postadressen och lägger in den i vårt prenumerationsregister hos vår partner Mailchimp. Ditt telefonnummer sparas och läggs in hos vår partner Jojka. Som prenumerant på nyhetsbrevet lagras personuppgifter så länge du som samtycker till det. Det finns i varje nyhetsbrev och sms möjlighet till avregistrering via en väl synlig länk eller text.

Varför samlar vi in uppgifterna?

 • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice och i våra konton i sociala medier.
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster med mera.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via mail, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mail.
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via sms, som du kan välja bort i varje utskick som görs via sms.
 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
 • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

  Säkerhet till skydd för personuppgifter
  OTT värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

  Rätt till information och rätt till klagomål:
  Du har rätt att genom skriftlig ansökan till oss via den e-postadress som anges längst ner, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att: 
 • få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • OTT ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
 • behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • utöva din rätt till dataportabilitet (innebär att den som lämnat sina personuppgifter till ett företag, under vissa förutsättningar, har rätt att få ut och överföra sina personuppgifter till ett annat, konkurrerande företag)
 • invända mot behandlingen av personuppgifterna

  Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera personuppgifter som är inkorrekta.

  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Hör gärna av dig om du har några frågor runt vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter.

  Kontakta oss:
  Du når oss lättast genom att skicka ett mejl till info@ebbekids.se eller ring på tfn: 040-15 797 79

  Personuppgiftsansvarig:
  OneTwoTen AB
  ebbekids.se
  Box 210 11
  200 21 Malmö
  Organisationsnummer: 556659-6564