Flower print


Ekologi och hållbarhet

Hållbara material och kvaliteter

Arbetet kring ekologi och mer hållbara alternativa fibrer i kollektionen är under utveckling. Vi arbetar ständigt för att göra våra kollektioner mer och mer hållbara och för framtiden strävar vi efter att välja ekologisk bomull där det är möjligt. Se hela vårt ekologiska sortiment.

Ekologi är dock, så mycket mer för ebbe än att bara köpa ekologisk bomull. Vi ser långsiktigt och ödmjukt på situationen i världen och vi arbetar dagligen för att hitta samarbeten som kan ta oss till nya hållbara nivåer. Läs mer om hur vi arbetar med en hållbar produktion.

 

organic cotton symbol

 
Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas utan några som helst kemiska bekämpnings- eller konstgjorda gödslingsmedel vilket leder till att odlingen har en mindre inverkan på vår jord och människorna som odlar bomullen.


Mulesingfri ull

Ullen i våra plagg är mulesingfri. Mulesing utförs för att förhindra flugangrepp och är ett ingrepp där ett hudveck vid fårets tarmöppning tas bort. Detta ingrepp sker ofta utan bedövning och orsakar därför stor smärta för fåret. Detta har vi valt att ta helt avstånd ifrån.

Bambu

Som ett led i vår hållbarhetsresa letar vi alltid efter nya material och skonsammare processer vid produktionen. Bambuplantan är snabbväxande, kräver varken bekämpningsmedel eller konstbevattning och klarar sig på näringsfattig jord på otillgängliga marker vilket gör att värdefull åkermark inte behöver användas vid odlingen. Detta är ett litet steg mot en mer hållbar värld.